SIBE Företaget Produkter Referenser Nyheter In English
Luftbefuktning – våra produkter
Dysor LFV
Dysor LFU
Högtryck HP
Ultraljud RB
Ultraljud UB
Ånga
 
Kanal/aggregat
Ånga Cleansteem
Ånga Vaporlogic
Ånga Ultrasorb
Ånga Dristeem
Ånga STS/LTS
Ultraljud N-KBD
Evaporativ
 
Luftbefuktning

Varför lufbefuktning?

  • Förbättrar arbetsmiljön i appliceringslokalen.
  • Håller en konstant nivå på luftfuktigheten.
  • Ger bättre förhållanden i appliceringshänseende.
  • Minskar mikrodammet i luften.
  • Motverkar värmelasten från bl.a ugnar.
  • Bidrar till en temperatursänkning i lokalen.
  • Bidrar genom temperatursänkning till kortare kylsträcka.
  • Eliminerar den statiska elektriciteten.
  • Höjer kvaliteten på den lackade ytan.
  • Förbättrar produktiviteten.

 
 
 
       
AB SIBE International, Mamrevägen 3-5, 163 43 Spånga, Stockholm, 010-102 43 00, info@sibe.se