SIBE Företaget Produkter Referenser Nyheter In English
Referenser
Case Studies
Referenslista
 
 
 
Case Studies
Källa: Pack & Plast nr. 4 -2008
Exakt befuktning höjer kvaliteten

Av Börje Åhgren


Vid Superfos fabrik i småländska Tenhult tillverkas snygga byttor och lock till
bl a glass och pastejer. Perfekt styrd luftfuktighet ger ett bättre resultat.


Befuktningsanläggningen från Sibe International som installerades i början av året är inte helt intrimmad när Pack & Plast besöker Superfos fabrik i Tenhult, men några av fördelarna kan redan märkas.
- En av de viktigaste är att vi inte längre har problem med att etiketterna klibbar ihop på grund av statisk elektricitet, berättar Gunnar Friberg, produktionsteknisk chef vid Mipac Superfos i Tenhult. Vid företagets fabrik tillverkas byttor och lock av i huvudsak PP med ingjutna etiketter, s k In Mould Labelling, IML. Mer än 40 formsprutor producerar plastförpackningar till glass, pastejer och andra livsmedel till kunder i framför allt Norden men även till norra Europa och till och med Saudiarabien.

 

Anläggning
Hjärtat i luftbefuktningsanläggningen ryms i ett hörn av fabrikenBra på rätt plats
Statisk elektricitet är nu inte helt av ondo. För att hålla etiketten på plats vid applicering i verktyget laddar man den statiskt med hjälp av IML-roboten. Den statiska elektriciteten gör att etiketten fäster ordentligt och hålls på plats under insprutningsprocessen. Rätt luftfuktighet i produktionslokalen är också viktigt för att etiketterna ska hålla formen, inte spricka, böja sig eller bli skeva som lätt kan hända om luften är för torr.

Det tredje skälet till att investera i en befuktningsanläggning som Gunnar Friberg anför är att etikettproducenterna ibland belägger etiketterna med ett pulver för att de ska bli mer lätthanterliga i deras produktion. Detta pulver kan
störa produktionen genom att bilda beläggning i verktyget och därmed inverka negativt på det färdiga resultatet. Risken för detta minskar när luften är fuktigare.


Personalen blir friskare
Arbetsmiljön blir också bättre när luften håller mellan 40– 60 procent fukthalt och kostnaden för aircondition med kylning minskar då det förångade vattnet har en avsvalkande effekt på inomhusluften.

- Det sista skälet är att vi hoppas på en minskad sjukfrånvaro. Torr luft innebär att personalen får torra och därmed känsliga slemhinnor vilket gör dem mer mottagliga för infektioner. Vi hoppas det ska minska, men det är för tidigt ännu att säga något om detta. Den anläggning som Sibe International har installerat i Tenhult är en så kallad högtrycksanläggning. Den fungerar ungefär på samma sätt som en vanlig högtryckstvätt, d v s vatten pumpas med högt tryck, omkring 70 bar, och pressas genom dysor ut i luften och förångas. Det är en tyst och resurssnål metod. Energi för förångningen tas ur luften som kyls av, vilket är en fördel i Superfos-fabriken där formsprutningsaggregaten, som hanterar plastsmältor, alstrar en hel del värme. Andra metoder för luftbefuktning är exempelvis förångning eller att använda tryckluft.

 

 

Renat vatten
Vattnet leds i slangar till munstyckena som sitter i moduler under taket i fabrikslokalen. Där pressas vattnet ut i luften genom dysor med hål som har en diameter på någon hundradel av en millimeter. Modulerna är placerade i etikettlagret och i själva produktionslokalerna. De sprutar ut vatten med jämna mellanrum och i stötar om några sekunder. Hur länge och hur ofta de sprutar beror på hur fuktig luften är i lokalen och hur hög luftfuktighet som önskas. Hos Superfos i Tenhult har man valt omkring 45–50 procent för att uppnå bästa resultat. Vattnet till anläggningen renas med hjälp av osmos, d v s vattnet tränger igenom ett fi lter som är så ”fi nmaskigt” att salt, mineraler och mikroorganismer inte kommer igenom.

Dessutom renas vattnet ytterligare med hjälp av UV-ljus. - Det är lite av dubbel säkerhet, men man vill undvika smittorisker i en sådan här anläggning, berättar Bengt Olausson, representant för Sibe International i södra Sverige som är den som har sålt anläggningen.Hjärtat av anläggningen består av en normalstor pump och reningsanläggningen för vattnet. Den senare är i storlek som en stationär pc.
- Alltsammans får plats på ett par kvadratmeter i ett hörn av lokalerna, konstaterar Gunnar Friberg.

 
 
       
AB SIBE International, Mamrevägen 3-5, 163 43 Spånga, Stockholm, 010-102 43 00, info@sibe.se